Washington & Oregon Sales Team

  Bob Freitas

  Engineered Product Sales

  (253) 964-5000

  E-Mail Bob

 

 

 Ron Putz

  Oregon/SW Washington Dealer Sales

  (503) 302-6392

  E-Mail Ron

 

 

  Mona Syrovatka

  Architectural CMU Sales

  (253) 405-6544

  E-Mail Mona

 

 

  Corey Wallis

   Dealer Sales

  (253) 964-5000

  E-Mail Corey

 

 

  Doug Kinnaman

  Washington Dealer Sales  

  (253) 797-4167 

  E-Mail Doug

 

 

 Vinnie Ceccarelli

 Contractor CMU Sales

  (206) 396-5628 

  E-Mail Vinnie